لیست پکیج های نرم افزار جامع لابراتواری وی دنت

امکانات مبتدی متوسط پیشرفته حرفه ای
موارد مدیریتی
تعریف مدیریت مجموعه و شرکا
مرخصی کارمندان
تعیین روزهای تعطیل
مشاهده میزان کار انجام شده توسط کارمندان با تفکیک نوع کار
مشاهده میزان کار ارسالی از سوی دندانپزشکان با تفکیک نوع کار
غیر فعالسازی پنلهای کارمندانی که دیگربا لابراتوار همکاری ندارند
تعاریف - - - -
تعریف مناطق مختلف کاری و قیمت گذاری نوع کار بر اساس مناطق مختلف
تعریف نوع کار و قیمت گذاری آن بر پزشک
تعریف رنگها
تعریف نوع قالبها
تعریف دپارتمانها و پروسه های کاری لابراتوار
تعریف کارمندان و دادن سطوح مدیریتی و عملیاتی
تعریف مشتریان و ثبت دقیق اطلاعات ایشان
تعریف زیرمجموعه اپراتوری توسط پزشک و تخصیص پنل به ایشان
سفارشات - - - -
ثبت سفارشات هیبریدی(چند نوع کار متفاوت در قالب یک سفارش)
یادآوری سفارشات
سفارشات برگشتی
سفارشات مرجوعی پزشک
سفارشات آماده تحویل و تکمیل شده
ثبت اباتمنت برای یک سفارش و مشاهده مشخصات آن توسط پزشک در پنل خود
ارسال یک مرحله کاری جهت تست به پزشک و پاسخگویی ایشان در پنل خود به لابراتوار
امکان صدور فاکتور اتوماتیک در زمان دلخواه برای سفارشات
امکان مشاهده مراحل کار و نام کارمند انجام دهنده آن مرحله
قابلیت آپلود فایل توسط پزشک
قابلیت دریافت فایل آپلود شده توسط پزشک در پنل کارمندان
قابلیت ثبت سفارش توسط پزشک
قابلیت مشاهده مراحل کاری توسط پزشک
برونسپاری مراحلی از سفارشات - - - -
ثبت ارسال یک مرحله کاری برای انجام در خارج از لابراتوار
ثبت هزینه برونسپاری
ثبت تاریخ ارسال و دریافت کار
ارسال و دریافت فایل، عکس،ویدیو و متن و ثبت آنها در سابقه سفارش
ثبت متریال - - - -
ثبت کالاهای ورودی به لابراتوار
قابلیت صدور فاکتور فروش برای کالاها
ثبت هزینه ها و حسابداری - - - -
دفتر معین جامع جهت صدور فاکتورها و مشاهده تراکنشهای مالی
ثبت هزینه های لابراتوار اعم از هزینه های جاری، برگشت کار، حقوق پرسنل و ...
محاسبه اتوماتیک و نسبی سود لابراتوار
تیکتها - - - -
قابلیت ارسال تیکت(پیام)برای یک سفارش خاص به صورت فیلم،عکس،ویس و یا متن توسظ پزشک و پاسخگویی توسط لابراتوار
پنلهای کاربری - - - -
ادمین
دندانپزشک
کارمند
اس ام اس - - - -
ثبت سفارشات، تایید و عدم تایید،تکمیل و یا برگشت سفارشات
ارسال برای تست
ثبت اباتمنت برای یک سفارش
برونسپاری سفارش
اپلیکیشنها - - - -
ادمین
پزشک
کارمند
قابلیت ارتقا سیستم بنا به خواست و سلیقه لابراتوار

درخواست دمو