نرم افزار مدیریت کلینیک و مطب دندانپزشکی

نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اپلیکیشن مخصوص پزشک 
 باشگاه مشتریان و امتیاز دهی
 شخصی سازی پرونده
 دسترسی بیمار به پنل خود
 محدودیت دسترسی کارمندان
 دارای ارسال SMS اتوماتیک
 حضور و غیاب
 حسابداری تکمیلی
 مدیریت بیمه ها و درصد ها
 نوبت دهی آنلاین
 انبار
 گزارشات نموداری و لیستی
 اتصال به دستگاه RVG
 یادآوری جلسات
 امکان ثبت رضایت نامه بیماران

درخواست دمو نرم افزار

لطفا با پر کردن مشخصات فرم درخواست دمو خود را ارسال فرمایید تا دمو آماده سازی شود